De Voorjaarsnota 2021 is een 'herijking' van de Begroting 2021 op basis van (recente) ontwikkelingen en de Jaarstukken 2020. Jaarlijks stellen PS de voorjaarsnota voor het zomerreces vast.
Conform de financiële verordening besluiten PS bij de Voorjaarsnota alleen over het boekjaar 2021. Ontwikkelingen die betrekking hebben op 2022 en verder zijn verwerkt in de Kadernota 2022-2025.

Deze pagina is gebouwd op 09/24/2021 08:12:27 met de export van 09/24/2021 07:58:17