Ambities

Overzicht Algemene middelen en Organisatie

Overzicht Algemene middelen en Organisatie

Dit hoofdstuk bevat de overzichten van Algemene dekkingsmiddelen en Organisatie en het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en onvoorzien.

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 120.753
Baten € 633.333
Saldo € -512.581
Deze pagina is gebouwd op 09/24/2021 08:12:27 met de export van 09/24/2021 07:58:17